I januari 2020 startar Ung kultur

1 juli 2019, kl. 15:03

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020. Genom gruppundervisning, elevinflytande och samarbeten mellan olika kulturuttryck ska fler barn och unga lockas till verksamheten.

Den 20 maj 2019 beslutade kommunfullmäktige om den nya kommunala verksamheten Ung kultur som startar vid årsskiftet. Konceptet för den nya verksamheten Ung kultur ska locka både barn och unga oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation.

Under maj har kommunen haft dialogmöten med vårdnadshavare för att ta in synpunkter på hur den nya verksamheten kan utvecklas. Arbetet inför uppstarten av Ung kultur pågår och lansering av det nya kursutbudet för musik planeras till oktober 2019.

Nuvarande elever fortsätter under höstterminen

Alla elever som spelar instrument, får sånglektioner eller går på ensemblekurs i den kommunala musikskolan kan fortsätta göra det fram till slutet av höstterminen 2019. Nuvarande elever kommer under höstterminen erbjudas att söka plats hos ny utförare inför vårterminen 2020. Eleven kan då välja att söka individuell musikundervisning hos privat utförare eller gruppundervisning i den kommunala verksamheten Ung kultur.

Elever som står i kö till individuell undervisning i den kommunala musikskolan behöver ansöka på nytt till en privat utförare inför läsåret 2019/2020. Den kommunala verksamheten Ung kultur öppnar för ansökan i oktober.

Teater och konst påverkas inte

Elever som idag går på konst och teater påverkas inte av förändringen. Dessa kurser är öppen för ansökan i vår kurskatalog på studyalong.se/taby.

Mer information

Läs mer om vilka musikutförare som finns i Täby på taby.se/kulturochmusik.

Läs mer om vilka kurser som finns i kurskatalogen på studyalong.se/taby.

Har du frågor vänligen kontakta Täby kommuns kontaktcenter på kc@taby.se eller ring oss på 08-555 590 00.