Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Anmäl dig till Ung kultur

Instrumentuthyrning

Om du vill spela ett musikinstrument, som du inte har hemma, går det bra att hyra det. Ung kultur hyr ut fiol, cello, altfiol, kontrabas, saxofon, trumpet, klarinett, trombon, tuba och tvärflöjt.

Tillgängliga instrument finns att hyra via Täby kulturskolas instrumentuthyrning, som finns på Attundavägen 5 i Tibblepaviljongen, plan 2 (bakom Tibble gymnasium). Öppettider är måndagar kl. 16.00 – 18.00, stängt under alla lov.

Alla inskrivna musikelever i Täbys musikskolor kan hyra instrument. Både de som går i den kommunala Musikskolan på Ung kultur och de som går hos en privat musikskoleutövare i Täby kommun.

Instrumentuthyrning eller återlämning

Kontaktformulär

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Regler vid uthyrning av instrument

  • Instrumentet kan hyras under två terminer, om inte annan överenskommelse finns.
  • Eventuella reparationer sker genom Täby kulturskola och bekostas av elev/målsman som hyr instrumentet. Om ett instrument förloras/går sönder måste hela instrumentets värde ersättas.
  • Eleven/målsman ansvarar för att vårda instrumentet väl. Förbrukningsmaterial, som t ex strängar, rör, fett, oljor tillhandahålls inte av Täby kulturskola.
  • Eleven/målsman betalar instrumenthyra, läs mer om aktuella priser under fliken Priser.
  • Om eleven slutar på en musikkurs vid Täby kulturskola måste instrumentet återlämnas omgående. Detta gäller för både den kommunala Musikskolan och de privata musikskoleutförarna i Täby kommun. Om instrumentet inte är återlämnat till vid nästa terminsstart, debiteras hyra för hela terminen.