Täby park får ett underjordiskt sopsystem

7 november 2017, kl. 08:01 - Bygga & bo

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 6 november 2017 att det ska byggas en stationär sopsug i Täby park. Invånarna i Täby park kommer att kunna slänga sina sopor i ett nedkast vid fastigheten och avfallet töms sedan via ledningar under marken.

Stationära sopsugsanläggningar är ett mycket väl anpassat insamlingssystem för hushållsavfall i stadsbebyggelse. Större delen av hushållsavfallet kommer att kunna slängas i nedkast och avfallet lagras under marken innan det transporteras vidare i ett ledningssystem till en terminal där soporna samlas i olika containrar.

Lägre partikelutsläpp och mindre buller

Med en stationär sopsug minskar den tyngre trafiken i området. Det ger lägre partikelutsläpp och mindre buller. Samtidigt frigörs utrymmen och gör det möjligt att få plats med fler öppna bottenvåningar i husen för till exempel kaféer. 

-Vi har arbetat hårt för att få bygga en stationär sopsug eftersom det minskar transporterna i Täby park, vilket är bättre för miljön, minskar trängsel och gynnar alla i slutänden, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.