Detaljplan för Näsby slott

21 december 2017, kl. 13:22 - Stadsplanering & trafik

Den 27 november antogs detaljplanen för Näsby slott av kommunfullmäktige. Detaljplanen möjliggör för bland annat 330 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, ett vård- och omsorgsboende med 54 rum och ett trädgårdscafé i en vacker miljö vid Näsby slott.

Näsby slott utvecklas till ett område med en blandning av bostäder, natur och kultur. I området finns promenadstråk vid vattnet och platser för att umgås. Tillgängligheten till den vackra och kulturhistoriskt värdefulla miljön i området säkras och nya byggnader ska ha en arkitektur som passar in i befintligt område.

- Näsby slott ligger i ett vackert område vid Näsbyviken. Vi har i arbetet med detaljplanen tagit stor hänsyn till befintlig miljö vilket innebär att all ny bebyggelse ska ha hög kvalitet och knytas an till slottets arkitektur, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen för Näsby slott är överklagad och Mark- och miljödomstolen kommer att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

 

 

Läs mer om detaljplanen här.