Hägerneholmsskolan och hägerneholmshallen

9 maj 2018, kl. 11:58 - Stadsplanering & trafik

Nu är stommen på plats för Hägerneholmsskolan och parkeringsdäcket är gjutet.

Fönstren har börjat komma på plats och snart är skolans skal helt klar. Då kommer arbetet med skolans inre att ta vid och det arbetet kommer att pågå under hösten och vintern för att få allt på plats innan eleverna välkomnas till höstterminen 2019.

Näst på tur står nu Hägerneholmshallen där stommarna snart ska resas. 32 meter långa fackverksbalkar kommer att levereras natten mellan den 14 och 15 maj. Leveransen sker nattetid för att minska påverkan på trafiken. Vi arbetar för att minska eventuella störningar men de som bor närmast kan komma att märka av leveransen.

Skolan står klar till höstterminen 2019 och välkomnar då 600 elever och 110 förskolebarn till en miljöcertifierad skola.