Var med och utveckla Täby kyrkby centrum

2 oktober 2018, kl. 11:46 - Stadsplanering & trafik

När Täby växer med fler invånare och företagare behöver både nya och befintliga områden utvecklas. En del i utvecklingen är Täby kyrkby centrum.

Täby kommun har inlett ett arbete med att ta fram ett planprogram för hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas i framtiden. Synpunkter från bland annat invånare, företagare och fastighetsägare tillsammans med utredningar ligger till grund för arbetet.

Mellan den 2 och 22 oktober finns möjlighet att lämna synpunkter och förslag på hur området kan utvecklas. Lämna dina förslag via webbdialogen.

Träffa politiker och tjänstemän i kommunen

Under oktober finns möjlighet att träffa politiker och tjänstemän i kommunen för att ställa frågor och lämna förslag på hur området kan utvecklas i framtiden. Dina synpunkter är viktiga och kan bidra till hur Täby kyrkby centrum kan utvecklas.

Tisdagen den 9 oktober klockan 16.00-19.00

Lördagen den 13 oktober klockan 11.00-14.00

Torsdagen den 18 oktober klockan 16.00-19.00

Plats: Öppna förskolan, Holmgårdsvägen 4 i Täby kyrkby.

Välkommen att delta i fokusgrupp

Är du intresserad av att delta i en mindre grupp för att diskutera mer detaljerat hur området kan utvecklas? Anmäl till fokusgruppen är stängd.

Läs mer om arbetet med planprogrammet.