Var med och utveckla nya kvarter i Ella gård

15 oktober 2018, kl. 08:46 - Stadsplanering & trafik

När Täby växer med nya stadsdelar utvecklas även befintliga områden. Strömmingen 1-7 med flera i Ella gård ligger mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan. Området ska utvecklas med fler bostäder, fler arbetstillfällen, mer service och bättre gångvägar.

15 oktober -9 november pågår samråd. Det innebär att förslaget till detaljplan finns tillgängligt och invånare, företag och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på hur området ska utvecklas. Synpunkterna kan lämnas via ett formulär på kommunens webbplats, via e-post eller post. Läs mer om hur du lämnar synpunkter.

Välkommen till dialog

Den 29 oktober och 7 november bjuder kommunen in till dialog. Då får du möjlighet att träffa politiker och tjänstemän som informerar och svarar på frågor. Du kan också lämna dina synpunkter på hur området ska utvecklas.

Måndag 29 oktober klockan 18.00-20.00 i Täby kommunhus
Onsdag 7 november klockan 18.00-20.00 i Täby kommunhus

Läs mer om förslaget till detaljplan för Strömmingen 1-7 m.fl. i Ella gård.