Så påverkas du

Täby kommun och upphandlade entreprenörer arbetar tillsammans för att minimera störningar så långt det går. Under byggtiden kan vi dock behöva leda om eller stänga av stråk för gång-, cykel- och biltrafik under vissa perioder.

Vår ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen, men när vissa arbetsmoment ska utföras kan det tidvis bullra en del.

Arbetet utförs i etapper för att minimera avstängningar och anpassas efter omgivande verksamheter. Se bild nedan.

Etapp 1–6 pågår under mars-maj.

Etapp 7–10 pågår under maj-juni.

Etapp 11 pågår under augusti.

Tidplan

Arbetet inleds i början av mars och pågår till hösten 2023.