Ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

I början av 2022 påbörjades arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana i en tunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället strax norr om cirkulationsplatsen vid nya simhallen. Tunneln kommer att underlätta framkomligheten, eftersom gående och cyklister inte behöver korsa vägen utan leds i en tunnel under den. Det innebär också ökad trafik­säkerhet och mindre risk för olyckor.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer att vara begränsad, eftersom hastigheten anpassas för att skapa en god säkerhet på arbetsområdet. 

Välj alternativa vägar

Orange omledningsskyltar finns uppsatta runt byggarbetsområdet som hänvisar till alternativa vägar.  

Busshållplatsen och övergångsstället har flyttats 

I mitten av maj flyttades busshållplatsen Gribbylund södra på Bergtorpsvägen och tillhörande trafiksignal cirka 150 meter norrut till ett temporärt övergångsställe.

Busshållplatsen ansluts via en tillfällig gång- och cykelväg från Hörnåkersvägen. Det stråket är lämpligt för dig som rör dig mellan Viggbyholmsvägen och till exempel Byängsskolan eller Täby Enskilda Gymnasium, men även för dig som ska vidare mot Täby centrum.

Du som går eller cyklar från Viggbyholmsvägen och Roslagsbanans station Galoppfältet tar lämpligen de befintliga gång- ochh cykelvägarna söder om byggplatsen parallellt med Roslagsbanan.

Se karta nedan.

Korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen har byggts om

Stora Marknadsvägen har utökats med fler körfält. Därför har trafiksignalen i korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen byggts om. En ny busshållplats har anlagts utanför den nya simhallen. 

Tillfällig omledning av fordonstrafiken under tunnelarbetet

Tidplan

Byggstart, januari 2022
Färdigställande av arbeten på Stora Marknadsvägen, september 2022
Färdigställande av gång- och cykeltunnel, sommar 2023

 

SMS-tjänst för störningsinformation

För att snabbt kunna informera om störningsinformation för arbetena på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen har Täby kommun en SMS-tjänst. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

  • Du som är skriven på en adress i närheten av arbetsområdet får SMS-utskick automatiskt. Du behöver inte anmäla dig för utskick.

  • Du som bor i andra delar av Täby eller i en annan kommun och vill få störningsinformation kan registrera ditt telefonnummer i den nedersta modulen.

  • Du som har skyddat nummer eller ett oregistrerat kontantkort kan också registrera ditt mobilnummer i modulen nedan.

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Registrera eller avregistrera ett mobilnummer

Om du vill registrera eller avregistrera ett mobilnummer på en adress använder du modulen nedan. I nästa steg visas de adresser som är kopplade till aktuellt mobilnummer. Om ingen adress visas, klicka på ”Registrera din adress” och skriv in din adress. Du kan även lägga till ytterligare adresser även om det redan visas en adress i fönstret

Du behöver ha din mobiltelefon till hands när du registrerar eller avregistrerar uppgifter, eftersom modulen skickar en pinkod som ett SMS. Ange ditt mobilnummer med alla siffror i en följd utan mellanslag eller bindestreck, till exempel 0701234567.

Det finns även möjlighet att ange en e-postadress (om du vill få information via e-post) och/eller ett fastnätsnummer.

Registrering och avregistrering om du bor i Täby

Registrering och avregistrering om du inte bor i Täby