Storängsvägen

Varför:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt underhåll av körbana.

Vad:

Ny beläggning på körbanan, 2 upphöjda övergångsställen och ny bredare gångbana

När:

Arbete pågår vecka 19-22.

Brobyvägen

Varför:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt underhåll av körbana

Vad:

Ny beläggning på körbanan och breddning av gångbanan

När:

Start vecka 20-30.

Täbyvägen

Varför:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ombyggnation av trafiksignaler i korsningarna för ökad framkomlighet genom att synkronisering samt underhåll av körbana.

Vad:

Beläggningsarbete, arbete med trafiksignaler i korsningarna Täbyvägen/Hagbyvägen, Täbyvägen/Fjätursvägen/Milstensvägen och Täbyvägen/Rostockvägen, samt övergångsställe vid Trädgårdsvägen.

Hur:

Arbetet kommer att genomföras utanför morgonrusningen i så stor utsträckning som möjligt för att främja framkomlighet trots åtgärder, framkomligheten kommer dock påverkas i perioder. Arbetet utförs i etapper för att minimera påverkan på framkomligheten.

När:

Start vecka 20-44.