Utbyggnad

Den nya grundskolan får plats för runt 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan kommer att ligga på kort promenadavstånd till den framtida stadsparken. Byggnaden kommer sammanlagt bli fyra våningar hög. 

Förskola och skola

I gatuplan byggs en förskola med plats för 150 barn. 

Idrottshall

Högst upp på skolans tak byggs en idrottshall med en spelplan på 20x40 meter och en läktare för cirka 150 till 200 åskådare. Tanken är att skolans idrottshall även kan användas av föreningslivet. Ett rörelse- och musikrum kommer även att fungera som komplement till idrottshallen.

Miljöcertifierade byggnader

Skolan är ritad av Tham & Videgård Arkitekter och projekteras enligt kraven för Miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att det ställs höga miljökrav på energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.