Utbyggnad

Den nya grundskolan som är ritad av Tham & Videgård Arkitekter får plats för upp till 900 elever. Skolan kommer att ligga på kort promenadavstånd till den framtida stadsparken. Byggnaden kommer sammanlagt bli fyra till fem våningar hög. 

 

Förskola

I anslutning till skolan planeras en förskola. 

Idrottshall

En idrottshall planeras vid skolan. Tanken är att skolans idrottshall även kan användas av föreningslivet.