Galoppfältets station får ett nytt entrétorg i Täby park

11 mars 2020, kl. 15:32 - Stadsplanering & trafik

Ett litet torg med cykelparkering, planteringar, klappersten och belysning ska göra entrén till Galoppfältets station välkomnande och trafiksäker.

Renoveringen av entrétorget vid Galoppfältets station har precis satt igång. När arbetet är färdigt i juni kommer grönska och stenbumlingar lyfta området vid stationen samtidigt som trafiksäkerheten blir bättre, till exempel genom avsmalningar i gatan som ska få fordonen att sakta ner. Entrén får också ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe och ny belysning.

Cykelparkering vid nya gång- och cykelbanan

Dessutom byggs en cykelparkering med plats för hundra cyklar vid stationen. Ungefär hälften får tak. Nyligen öppnade även en ny gång- och cykelbana längs Galoppvägen, från det framtida torget och till tunneln under Bergtorpsvägen.

Klapperstensfält

Klapperstenarna som används till olika delar av torget är stenblock som schaktats fram inom Täby parkområdet. Inspiration till klapperstensfältet kommer från Östersjökusten, där stenar fått sin rundade form genom rullning och nötning mot varandra, exempelvis till följd av havsvågor.  Natursten återanvänds i möjlig mån från andra stadsutvecklingsprojekt inom kommunen. Även växterna är valda med kustlandskapet som förebild.

Trafikomledningar under våren

Ombyggnaden sker i två etapper med två olika trafikomledningar på Galoppvägen. Först kommer den ena delen av gatan stängas av på sträckan där Galoppvägen delar sig, för att några veckor senare stänga av den andra delen av gatan. När arbetet med torget är färdigt kommer gatan inte längre ha kvar u-svängen. Även ersättningshållplatserna för Roslagsbanan tas bort. (Se bilden)

Infartsparkeringen kommer även förbättras av ombyggnationen och möjligheten att parkera behålls under byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltar till och från parkeringen.