De första rören av sopsugssystemet i Täby park ligger i marken

4 juni 2019, kl. 14:32 - Stadsplanering & trafik

500 meter av sopsugsanläggningen som byggs i Täby park har grävts ner. Det är början på ett underjordiskt jättesystem av rör som blir totalt sju kilometer långt.

När de första invånarna börjar flytta in i Täby park 2020 kommer de kunna lämna sitt avfall i nedkast vid fastigheten. Avfallet lagras i rören innan de mellan två till tre gånger om dagen transporteras till en terminal där de samlas i respektive containrar för att sedan hämtas. Transporten går genom ett 400 millimeter brett rör. Soppåsen får en maxhastighet på 30 kilometer per timme.

Totalt blir det underjordiska sopsystemet sju kilometer långt och utbyggnaden pågår i många år.

-Stationära sopsugsanläggningar är ett mycket väl anpassat insamlingssystem för hushållsavfall i stadsbebyggelse. I Täby park kommer det finnas tre inkast. För restavfall, matavfall och en sorts förpackningar. Avfallet som kastas ner fylls på och skickas iväg till en terminal när det blivit fullt. Hastigheten ställs in så att det blir så energisnålt som möjligt, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Lägre partikelutsläpp

Med en stationär sopsug minskar den tyngre trafiken i området.

-Det ger lägre partikelutsläpp och mindre buller. Samtidigt frigörs utrymmen och gör det möjligt att få mer plats i bottenvåningar i husen för olika verksamheter, säger Annica Nordgren (C), ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.