De får bygga de första 450 bostäderna på kommunens mark i Täby park

21 augusti 2017, kl. 16:56 - Stadsplanering & trafik

Täby växer och i Täby park ska minst 6 000 nya bostäder byggas och mellan 4 000 och 5 000 arbetsplatser. Första markanvisningstävlingen på kommunens mark i området är klar och fem vinnande bidrag är utsedda.

Detta är en viktig start för byggandet av den nya stadsdelen.

Det blir HSB, SSM, Wästbygg och Titania som bygger de första husen i kommunens tre kvarter inom detaljplaneområdet Hästen 2 mfl i Täby park. Ett av de fem anbudsområdena blir hyresbostäder med cirka 180 lägenheter som byggs av SSM, resten blir bostadsrätter. SSM har fått två områden.

Totalt handlar det om ungefär 450 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vilka byggherrar som får markanvisning och beslut tas vid fullmäktiges sammanträde den 13 februari.

– Nu växer Täby som norra Stockholms stadskärna fram med fler bostäder, verksamheter och kontor. Det är viktigt att bostadsbyggandet tar fart på allvar, med både bostads- och hyresrätter. Täby park är en milstolpe i Täbys moderna historia, säger Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen äger en femtedel av marken

Täby kommun äger ungefär en femtedel av marken i området och avser att sälja mark i etapper till exploatörer som vill ha en aktiv roll i förverkligandet av en attraktiv stadsdel i centrala Täby. Kommunens kvarter planeras för bostäder, verksamheter och kontor. Av den totala bostadsproduktionen i Täby park byggs ungefär 1 000 bostäder på kommunens mark.

Täby växer

Kommunen befinner sig i en expansiv fas. Inom de närmaste 20 åren kommer närmare 15 000 nya bostäder att byggas. Främst i de stora utbyggnadsområdena Täby park Täby centrum, Arninge-Ullna och Västra Roslags-Näsby.

Så här beskriver byggherrarna själva sina projekt:

SSM kvarter 3a och 4. Hyreslägenheter och bostadsrätter. Tävlingsbidraget gick under namnet ”TÄBY MARKET”.

”Vi vill ge de bästa förutsättningarna till stadsliv på och runt Täby parks nya torg. Våra hyreslägenheter får växthus på taken och flera gemensamma ytor. I det mest strategiska läget, entréplanet av våra bostadsrätter, skapar vi den idealiska träffpunkten som vi kallar Täby Market”.

HSB Kvarter 2b. Bostadsrätter. Tävlingsbidraget gick under namnet: ”STAD I PARKEN, PARK I STADEN”.

”Ett socialt och hemtrevligt boende med gemensam takterrass, en inbjudande bostadsgård och uteplatser på grönskande förgårdsmak. Mot Boulevarden är byggnaderna stadsmässigt strama och mot kvartersgatan och Gröna slingan mer varierade och småskaliga”.

Wästbygg kvarter 2a. Bostadsrätter.Tävlingsbidraget gick under namnet ”STAD I PARKEN, PARK I STADEN”.

”Ett identitetsskapande kvarter med hög grad av variation och mångfald i både formgivning och materialitet. Vi vill att husen får en stark närvaro och identitet, med levande fasader som de boende kan identifiera sig med."

Titania Kvarter 3b. Bostadsrätter.

”Mot Boulevarden skapar vi stadskänsla genom högre hus med lokaler i bottenplan, sedan skalas husens karaktär ned som en trappa mot Gröna Slingan som kantas av stadsradhus”.