Namn Steg

Attundafältet

Attundafältet med bostäder, handel, kommunhuset och Esplanaden som leder mellan Tibble och Täby centrum är, med några undantag, färdigbyggt.

Inflyttning

Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest använda offentliga rum och ligger i anslutning till Täby centrum. Här finns samhällsservice, butiker, restauranger och bostäder.

Utbyggnad

Marstorget

Nu byggs ett nytt torg mellan Grindtorp och Täby centrum. Torget kommer att bli ett promenadstråk med en blandning av park och torg.

Utbyggnad

Utvecklingen av Täby centrum

Projektet Täby centrum startade 2007 och  har innehållit flera delprojekt:

  • Täby centrum
  • Täby kommunhus
  • Täby torg
  • Attundafältet – bostäder, park och torg
  • Fastigheten Mars 1
  • Marstorget

Täby Centrum

2015 blev köpcentret klart med totalt cirka 230 butiker och 3 200 parkeringsplatser.

Täby kommunhus

 Det nya kommunhuset vid Estrids torg invigdes den 16 september 2017.

Täby torg

23 maj 2015 invigdes det nya torget. På torget finns möjlighet till många aktiviteter s lek, fika, torghandel  eller en paus på en av de många parkbänkarna. Vid lekplatsen finns ett trädäck som fungerar som scen vid större evenemang. 

Täby torg är det första torg i Sverige att få stiftelsen Tryggare Sveriges trygghetscertifiering. Utmärkelsen delades ut under Kulturdagen den 16 september 2017.

Certifieringen görs enligt en modell där platser bedöms utifrån nio olika teman i den fysiska miljön som påverkar tryggheten i form av belysning, skalskydd, information, tydlighet, gestaltning, förvaltning, mix av människor, mix av funktioner och social kontroll.

Attundafältet – bostäder, park och torg

Det som tidigare var en parkeringsplats har nu blivit ett populärt och mysigt kvarter med både bostäder, parker och affärer.

Fastigheten Mars 1

I kvarteren orion, Polstjärnan och Pegasus bor människor med närhet till kollektivtrafik, Täby centrum och parker. De sista inflyttningarna sker under hösten 2017 och in på våren 2018.

Marstorget

Arbetet med att bygga ett nytt grönt parkstråk framför Grindtorpskyrkan Marstorget påbörjades under våren 2015 och stod klart 2018.

Projekt inom Täby centrum