Ny temporär väglösning under avstängningen av Jarlabankes väg är klar

24 mars 2020, kl. 10:39 - Stadsplanering & trafik

I slutet av Jarlabankes väg i anslutning till Adolf Lemons väg anläggs en temporär väg för in- och utfart till Adolf Lemons väg. Vägen blir sex meter bred och klarar av mötande trafik.

Den temporära vägen tillåter alla trafikslag, men eftersom det är trafikarbeten som pågår precis intill leds gående och cyklister om till säkrare vägar i angränsande kvarter. Gång- och cykeltrafikanter med färdriktning Täby kyrkby station och skola hänvisas via Holmes väg, Kalkonvägen och Miklagårdsvägen. Lösningen är tillfällig så länge arbetet pågår med att bygga en tunnel under Jarlabankes väg.