Jarlabankes väg stängs av vid järnvägskorsningen den 16 december

24 mars 2020, kl. 10:39 - Stadsplanering & trafik

I samband med att SL lägger dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund stängs Jarlabankes väg av vid järnvägskorsningen, mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen, i båda riktningarna den 16 december.

Avstängningen är nödvändig så att SL kan bygga om vägen och göra korsningen säkrare. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg läggs på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik ska kunna passera under i en tunnel.

Avstängningen som pågår mellan den 16 december 2019 till 4 oktober 2020 får stor påverkan på trafiken i norra Täby kyrkby. Under byggperioden hänvisas bilister till att använda Prästgårdsvägens eller Lokelvägens järnvägskorsningar – som är öppna under hela byggtiden. Alternativt att köra via Vallentuna. Hänvisningsskyltar för bilister, cyklister och gående sätts upp och uppdateras kontinuerligt under avstängningstiden.

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Mer information