Den tillfälliga bilvägen på gångbanan mellan Adolf Lemons väg och Torgnyvägen avbryts

24 mars 2020, kl. 10:39 - Stadsplanering & trafik

Efter samtal med boende i Täby kyrkby över den tänkta tillfälliga bilvägen på nuvarande gång- och cykelbanan mellan Adolf Lemons väg och Torgnyvägen har SL och Täby kommun beslutat sig att inte börja arbetet som planerat och utreder nu andra förslag på trafiklösning.

Om SL och Täby kommun kommer fram till att den tillfälliga bilvägen på den nuvarande gång- och cykelbanan mellan Adolf Lemons väg och Torgnyvägen är det bästa förslaget blir det i samråd med närboende och övriga.

Det är nödvändigt att under en tid stänga korsningen Adolf Lemons väg mot Jarlabankes väg eftersom vägarna byggs om och ledningar ska grävas ner i korsningen.

Kontakta SL:s boendeinformatör om du har frågor på 0730-653060 eller kontaktroslagsbanan@sl.se

Kontakta Täby kommun på 08-5555 9000 alternativt kc@taby.se

Mer information