Jarlabankes väg avstängd

Jarlabankes väg är avstängd mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen till slutet av november 2020. 

Tillsammans med Täby kommun bygger SL en ny vägtunnel under järnvägen med separererade vägar för bil, cykel och gångtrafikanter. Under avstängningen är både Lokevägens- och Prästgårdsvägens järnvägskorsningar öppna för trafik. 

Mer information om utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan

  • sl.se
    Planera din kollektivtrafikresa under trafikarbetena.
  • trafiken.nu
    Få en överblick över hur trafikarbetena i Täby påverkar biltrafiken. 
  • www.sll.se/roslagsbanan
    Senaste uppdateringarna kring arbeten i Täby kyrkby. Här kan du även anmäla dig till nyhetsbrev och akut störningsinfo på mobil. För mer info och frågor om dubbelspårsutbyggnaden kan du även kontakta SL:s boendeinformatör på  kontaktroslagsbanan@sl.se