Flyttade körfält och sänkt hastighet på E18 vid Arninge från 6 april

6 april 2020, kl. 11:28 - Stadsplanering & trafik

På kvällen måndagen den 6 april flyttar Trafikverket körfälten på E18 vid Arninge till en nybyggd väg väster om E18 samtidigt som hastigheten sänks till 70 km/h. Antalet körfält blir som det är i dag.

Arbetet med Arninge station pågår just nu för fullt. På kvällen måndagen den 6 april april leds södergående trafik till den tillfälliga vägen. På kvällen tisdagen den 7 april leds norrgående trafik till den tillfälliga vägen. Under dessa två nätter kommer trafiken att begränsas till ett körfält i vardera riktningen.

Trafikomläggningen kommer att pågå till 2021. När Arninge station står klar blir det en effektiv bytespunkt för nordöstra Stockholm med enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.

Läs mer om Arninge station