600 meter ny gång- och cykelväg i Arninge

24 mars 2020, kl. 09:54 - Stadsplanering & trafik

Kundvägen har fått en helt nybyggd gång- och cykelbana. Den är 600 meter lång, 4,3 meter bred och i slutet av november är även belysningen längs vägen på plats.

-Det händer mycket positivt i Arninge och vi är glada att våra insatser med att öka framkomligheten börjar märkas av. Med Kundvägens gång- och cykelväg får boende och verksamma i Täby ännu bättre möjligheter att ta sig fram till fots och på cykel, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Cykelvägen ansluter till Åkersbergastråket – ett regionalt cykelstråk mellan Åkersberga centrum och södra delen av Åva-triangeln i centrala Täby. Den nya cykelvägen ansluter också till Löttingestråket – som sträcker sig från korsningen Kundvägen-Ullnavägen till Bergtorpsvägen.

Läs mer om cykling och cykelvägar i Täby.

(www.taby.se/cykel)

Mer information