Kollektivtrafikkörfält och digital trafikstyrning

Under 2020–2021 bygger Trafikverket kollektivtrafikkörfält mellan Danderyds sjukhus och Arninge i båda riktningarna.

Två körfält stängs av under sommarhalvåret 2021

Under sommarhalvåret 2020 byggde Trafikverket den södra sträckan som går från Stocksundsbron och upp till Lahäll/Roslags-Näsby. 

Sommarhalvåret 2021 byggs den norra sträckan, från Lahäll/Roslags-Näsby till Arninge station. En sträcka på cirka sex kilometer.

De nya kollektivtrafikkörfälten beräknas öppna under 2021. Under byggtiden kan endast de två ordinarie körfälten på E18 användas. Det innebär att busstrafiken går i samma motorvägsfiler som övrig trafik. 

Digital trafikstyrning 

Trafikverket installerar, samtidigt som de bygger kollektivtrafikkörfält, ett så kallat intelligent transportsystem (ITS) på sträckan mellan Stocksund och Arninge. Systemet innebär att digitala tavlor visar aktuell trafikinformation.

Mer information