Trafikavstängningarna på Roslagsbanan skjuts upp

3 april 2020, kl. 06:50 - Stadsplanering & trafik

SL:s planerade trafikavstängning mellan Täby kyrkby station och Kragstalund den 5 april till 8 november skjuts upp på obestämd framtid enligt ett pressmeddelande från SL. Det gäller även den planerade påskavstängningen på hela Roslagsbanan.

Under alla avstängningar ersätter bussar tågtrafiken. Räkna med att resorna tar längre tid än vanligt. SL bygger dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund, vilket ger möjlighet till en tätare och mindre störningskänslig tågtrafik när Täby utvecklas.

SL och Täby kommun arbetar gemensamt för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Tillsammans med Täby kommun bygger SL även en järnvägsbro över Jarlabankes väg. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg läggs på järnvägsbron medan bilar och gång- och cykeltrafik ska kunna passera under i en tunnel för ökad trafiksäkerhet.

Adolf Lemóns väg/Snöbärsgränd får en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
Vid Korsningen Lokevägen bygger SL en tunnel för gång- och cykeltrafik och en hiss för att öka tillgängligheten. Två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen tas bort när SL bygger nya och mer säkra järnvägsövergångar. Samtidigt byggs flera gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan om.

Information om ersättningstrafik

Avstängning Täby kyrkby –Kragstalund, 5 april till 7 november 2020 

Påskhelgen 10-14 april 2020

sll.se/roslagsbanan

Här finns aktuell bygg- och störningsinformation, möjlighet att registrera sig till nyhetsbrev och akut störningsinfo på sms:  www.sll.se/roslagsbanan under rubriken: Utbyggnad och säkerhet

Stora trafikarbeten i Täby

Under de närmaste åren genomförs flera stora trafikarbeten i Täby, www.taby.se/trafik20-21

Foto: SL