Nu är designen klar för Roslagsbanans nya tåg X15p och kan börja tillverkas

24 mars 2020, kl. 10:20 - Stadsplanering & trafik

22 nya tågset – där varje tågset är lika långt som tre av dagens vagnar – har köpts in till Roslagsbanan av SL från den Schweiziska tågtillverkaren Stadler. Det första tågsetet anländer till Sverige och Vallentunadepån under hösten/vintern 2020, där det testkörs och trimmas in.

Det första X15p-tåget planeras gå i kommersiell trafik med passagerare år 2022 och alla de 22 tågen beräknas vara levererade till år 2024.

Anpassade efter svenska väderförhållanden

Ett tågset är 60 meter långt och har sex dörrpar. Varje tågset kan ta 300 passagerare och av dem kan 162 personer få sittplats. De nya tågen har designats för att passa i den svenska väderleken och har luftkonditionering både i passagerarutrymmen och i förarhytten.
Tågens design interiört är ljus och luftig med direkt och indirekt belysning. Det blir möjligt att röra sig genom hela X15p-tåget till skillnad från dagens tåg som består av tre separata vagnar. Det blir också lättare att resa med barnvagn, rullstol eller skrymmande bagage med stora utrymmen vid tre av dörrparen per tåg. De säten som är prioriterade har gult tyg medan övriga får blått.

- Att de nya Roslagsbanetågen nu börjar tillverkas är ett stort steg framåt  för boende, verksamma och besökare i Täby- nu och i framtiden, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planerade att räcka till för ett ökat resande i Täby

De 22 nya tågseten är planerade att räcka för ett ökat resande från 10 300 personer (2010) till 18 600 (2030) i morgonrusningen på vardagar mellan klockan 06.00-09.00, enligt Trafikförvaltningens förstudier. Det blir då tätare avgångar och på Kårsta- och Österskärsgrenarna kommer de flesta tågen att bestå av två tågset, motsvarande sex av dagens vagnar. Blir resenärsbehovet större än så för kollektivtrafikanter i Täby är det möjligt för SL att köpa in fler tåg.

Kårsta- och Österskärsgrenarna kan också öka kapaciteten

Det blir också möjligt att öka kapaciteten i framtiden på Kårsta- och Österskärsgrenarna genom att förlänga plattformarna från 130 meter till 190 meter samt att att koppla ihop tågset till 180 meters längd. När utbyggnaden till T-centralen är klar enligt Sverigeförhandlings avtal, med möjlighet till byten på station Odenplan, blir det också möjligt att sätta in ytterligare avgångar mellan främst Viggbyholm/Arninge och T-centralen, enligt Trafikförvaltningen.

Information om dubbelspårsutbyggnaden på Region Stockholms webbplats
 (www.sll.se/roslagsbanan)

Utbyggnad av dubbelspår för Roslagsbanan på Täby kommuns webbplats
(www.taby.se/dubbelspar)

Foton: SL

Mer information