Ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen

Hösten 2021 påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana i en tunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället.

Tunneln kommer att underlätta framkomligheten för bilister, eftersom gående och cyklister inte behöver korsa vägen utan leds i en tunnel under den. Det innebär också ökad trafik­säkerhet och mindre risk för olyckor.

Trafiken kommer ledas om förbi arbetsområdet. Under byggtiden flyttas busshållplatsen Gribbylund södra på Bergtorpsvägen och tillhörande trafiksignal cirka 150 meter norrut vid det temporära övergångsstället. Bussarna trafikerar sträckan som vanligt. Se illustrationsplan nedan.

Korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen byggs om

Under samma period ska trafiksignalen i korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen byggas om, vägen ska breddas och en ny busshållplats ska byggas bredvid den nya simhallen.

Tidplan

Trafikarbetena på Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Kemistvägen pågår mellan hösten 2021 till våren 2023.

Bygget av en ny simhall pågår

I hörnet Stora Marknadsvägen-Bergtorpsvägen pågår arbetet med att bygga en ny simhall som beräknas stå klar 2022. Simhallen ska få en modern, flexibel utformning och erbjuder vattenaktiviteter för hela familjen – för nöje, träning och tävling. Alldeles intill sker utbyggnaden av Täby park. När byggarbetena är färdiga kommer stadsdelen ha fått sammanlagt 6 000 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser.