Du kan läsa mer om arbetena under de röda prickarna i ovanstående karta. 

 Planera din resa under ombyggnaden

Projekt inom Stora trafikarbeten i Täby 2020-2021