Nuläge

Trafikverket håller nu på att bli klar med ombyggnaden av trafikplatsen i Roslags-Näsby. När allt är klart kommer framkomligheten att öka och trafiksäkerheten bli bättre för alla trafikanter. En ombyggnation av trafikplatsen är också nödvändig för att centrala Täby ska få en väl fungerande trafiksituation. Trafikverket ansvarar för ombyggnationen, i samråd med kommunen.

 

Genomförande

Den nya trafikplatsen öppnar successivt och planeras vara i fullt bruk som beräknat i slutet av 2018. Trafikplatsen kommer även fortsättningsvis att hållas öppen under hela ombyggnationen, men framkomligheten kan tidvis vara kraftigt begränsad.

Den som avser att köra med större transporter genom trafikplatsen under ombyggnadstiden rekommenderas att först ta kontakt med Trafikverket för att få mer information om framkomligheten. 

Mer information finns på Trafikverkets webbplats .


Tidplan

 1. Byggstart
 2. Tillfälliga busshållsplatser
 3. Röjning och trädfällning
 1. Tillfällig avfartsramp
 2. Bergssprängning
 3. Trafikomläggning Centralvägsbron
 4. Rivning av befintlig bro
 5. Gjutning ny bro
 6. Mark- och planteringsarbeten
 7. Trafikomläggning bro etapp 1
 1. Bro över E18 etapp 2
 2. Ny trafiksignalsanläggning
 3. Cirkulationsplatserna öppnar
 4. Täby allé öppnar för trafik
 5. Cykelvägen över E18 öppnar
 6. Invigning

Frågor och svar

Täby kommun får många frågor om Roslags-Näsby trafikplats och de nya ersättningshållplatserna. Antonio Berglund som är projektledare på kommunen svarar på några av de vanligaste:

Trafikverket. Som också ansvarar för säkerheten vid de nya ersättningshållplatserna.

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan som är anpassad till Trafikverkets nya vägplan. Vi förmedlar även våra invånares synpunkter till de ansvariga på Trafikverket. Det handlar till exempel om bättre belysning och säkrare övergångsställen.Vi är också medfinansiär och bevakar kommunens intressen genom utsedd representant från oss.

Trafikplatsen ska bli säkrare och klara framtida trafikmängder.

Se gärna mer information på Trafikverkets webbplats.

Kommunen har ställt krav på att Trafikverket och deras entreprenör ordnar en bra och säker gångväg. Stängsel är ett sätt.

Gångvägarna på Centralvägen är kommunens ansvar. Inför framtida arbeten på trafikplatsen har Trafikverkets entreprenör stängt av gångvägarna till de gamla busshållplatserna.

Gående kan därför följa de orangea hänvisningspilarna och välja en annan väg istället.

Långfärdsbussarna mot Norrtälje stannar vid hållplatsen på Ytterbyvägen (hållplatsen mellan Max och Scandic hotell). Bussen från Norrtälje mot Stockholm stannar vid hållplatsen utmed E18 (cirka 100 meter framåt, i bussens riktning).

Övriga bussar stannar vid ersättningshållplatserna utmed E18.

Den som vill veta mer kan använda SL:s reseplanerare.

Kommunen är ansvarig för Centralvägen och de anslutande lokalgatorna. Medan Trafikverket ansvarar för E18, och för av- och påfarterna vid E18, inklusive de tillfälliga busshållplatserna där.

Trafikverkets entreprenör jobbar med problemet och förbättrar belysningen kontinuerligt.