Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan

16 juni 2017, kl. 16:17 - Stadsplanering & trafik

Kollektivtrafiken förbättras när det byggs fler bostäder. Idag har överenskommelse gjorts mellan de olika parterna i Sverigeförhandlingen, Storstadsförhandling Stockholm.

- Idag är en glädjens dag när staten, Stockholms läns landsting och berörda kommuner är överens om att Roslagsbanan kommer dras till city via Odenplan, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande Täby.

Vi har jobbat hårt för att detta skulle bli verklighet. För alla blivande Täbybor kommer drygt 16 000 bostäder att byggas i samband med att kollektivtrafiken dras till city.

- Täby kommer genom beslutet att bli en ännu mer central plats i regionen vilket kommer att vara till fördel för både näringsliv, nu boende och kommande invånare i Täby, avslutar Leif Gripestam.

Frågor och svar om Sverigeförhandlingen

Vad innebär Sverigeförhandlingen?
För Täby betyder det att Roslagsbanan dras till city via Odenplan.

Vilka projekt handlar det om?
Tunnelbanestation i Hagalund
Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan
Spårväg Syd
Roslagsbanan till city via Odenplan 

När är det färdigbyggt?
Tidplanerna är preliminära. Det är tre mycket stora projekt som ska genomföras och vi vet att redan nu är arbetet med den tidigare stockholmsöverenskommelsen i full gång vilket påverkar våra tidplaner.

När ska kommunen betala och var kommer pengarna från?
Det finns en preliminär tidsplan kopplat till utbyggnadsåren, men exakt är för tidigt att säga. Finansieringen kommer att tydliggöras i det beslut som går upp till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige, tidplan i maj respektive juni. 

Hur många bostäder ska byggas i Täby kommun
16 200 bostäder. Det innebär en befolkningsökning på runt 50 procent.