Rivningen av gamla bron över E18

9 april 2018, kl. 16:25 - Stadsplanering & trafik

I samband med att trafikplatsen i Roslags-Näsby byggs om knackades den gamla bron över E18 ner med hydralhammare helgen den 6-9 april. Ett omfattande rivningsprojekt som krävde omledningar av trafiken.

Direkt efter att trafiken vid 21-tiden på fredagskvällen den 6 april dirigerats om via Ytterbyvägen mellan trafikplatserna Lahäll och Roslags-Näsby satte ett 30-tal rivnings- och anläggningsarbetare igång med förberedelserna. Vägspärrar sattes upp och stockmattor placerades ut för att skydda E18 ett 30-tal meter före och efter bron.

1 000 ton rivningsmassor fraktades bort

När allt var på plats någon timme senare och rivningen kunde sätta igång gick det med en rasande fart. Bron knackades ner med sex hydralhammare och hela rivningsarbetet var klart när morgonen närmade sig. Betongrester, men också jord och byggmaterial rensades bort. Sammanlagt 1 000 ton fraktades till en deponi i Vallantuna. Rivningsmassorna kommer att kunna återanvändas som fyllnadsmaterial vid olika byggprojekt i framtiden. 

Noggrann riskinventering

Rivningsarbetet inleddes och planerades långt före helgen med noggrann riskinventering och granskning av Trafikverket. Rivningen planerades i detalj med angiven rivningsordning och säkerheten prioriterades under hela arbetet. Trafiken på den södra nya brohalvan kunde flyta på som vanligt. Rivningen av den gamla bron ger nu plats för den norra nya brohalvan. När den är på plats kommer den nya bron över E18 vara färdigställd. Hela trafikplatsen invigs hösten 2018.

Läs mer om trafikplatsen i Roslags-Näsby här.

Gamla bron efter trafikavstängningen klockan 21 den 6 april.

 Broräcket på gamla bron rivs.

Stockmattor läggs ut för att skydda vägen under rivningsarbetet.

Rivningen av bron har påbörjats.

Brofästet rivs.

Gryning lördag den 7 april. Bron är riven och vägen städas från krossad betong.

Frukost serveras på plats.

Allt rivningsmaterial har sorterats för återanvändning.

Lördag kväll. E18 är åter öppen för trafik.

Foto Eva Dalin/Täby kommun