Nytt trygghetsboende, nya vårdbostäder och en ny förskola i Roslags-Näsby

29 augusti 2017, kl. 17:01 - Stadsplanering & trafik

Täby växer och i Roslags-Näsby kommer minst 1400 nya bostäder byggas. Det är nu klart vilka som vann Täby kommuns markansvisningstävling i Roslags-Näsbys södra del för bygget av förskola för 120 barn, 64 trygghetsbostäder och ett vårdboende med 95 platser

Villa Nest/Botrygg bygger trygghetsbostäderna och Svenska stadsbyggen i samarbete med Attendo bygger förskola och vårdbostäder i södra delen av Roslags-Näsby längs gamla Norrtäljevägen.Vårdboendet kommer att drivas av Attendo. Exploatörerna börjar bygga i slutet av 2020 och är klara senast 2023. Hela Roslags-Näsby beräknas bli färdigbyggt runt år 2025.

- Täby utvecklas både för de allra äldsta och för de yngsta. Detta är Roslags-Näsby ett bra exempel på, med både trygghetsboende och förskola. Det är positivt att fristående aktörer vill vara med att förbättra vår gemensamma välfärd. Det innebär att valfriheten förstärks och Täbyborna slipper dyra investeringskostnader, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Träfasader och terrasser förutsättning för tävling

Hållbarhet och varierad arkitektur har varit viktigt ända från planeringsskedet av Roslags-Näsbys utveckling. För att arkitekturen ska bli omväxlande och tilltalande har området nitton olika exploatörer med arton olika arkitekter. Utmärkande för vissa av husen i området är att de har fasader huvudsakligen av trä, takterrasser, gröna tak och solceller.

-Vinnarna har presenterat förslag som utgår från hur vi tänkt från projektets start. Vi vill arbeta med miljövänliga material och fokusera på hållbarhet. Både Svenska stadsbyggen och Villa Nest kommer använda solceller och göra stora terrasser på taken och använda träfasader som många byggnader får i Roslags-Näsby. Det tycker vi är mycket positivt säger Elisabet Lundgren, projektledare Roslags-Näsby.

Täby växer

Täby kommun befinner sig i en expansiv fas. Runt 16 000 bostäder kommer byggas till år 2035. Utbyggnaden sker främst i de stora utbyggnadsområdena Roslags-Näsby, Täby park, Täby centrum och Arninge-Ullna.

Så här beskriver exploatörerna sina projekt:

Svenska stadsbyggen och Kod Arkitekter. Vårdboende och förskola. Tävlingsbidraget heter TRÄ(D)GÅRDEN.

"Med föreningen av vårdboende och förskola vill vi skapa ett socialt kvarter med goda förutsättningar för möten över generationsgränserna. En hälsofrämjande miljö med stort fokus på gemensamma utrymmen, grönska och ekosystemtjänster. Ett entrékafé i markplan ger byggnaden en öppenhet mot gatan som berikar stadsmiljön. Fasader i trä ger huset ett vänligt intryck samtidigt som det åldras vackert."

Villa Nest och Botrygg, och White arkitekter. Trygghetsboende.

"I Roslags-Näsby kopplar vi service och omsorg i Villa Nests regi till de innovativa och högkvalitativa bostäder som kommer byggas. Hit flyttar den som vill fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv, men som förmodligen efterfrågar lite extra bekvämlighet och trygghet i vardagen. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapar vi extra bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. De boende är alla seniorer, men genom konceptets öppna och attraktiva utformning hoppas vi kunna skapa en mötesplats för människor i alla åldrar.

Byggnaderna bidrar till områdets stadsmässighet med en varierad skala som stämmer överens med den småskalighet och variation som området i stort kommer att uttrycka. De aktiva bottenvåningarna gör att husen bidrar till gatulivet och fyller gatufasaden med upplevelser."

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor nästan 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.