Ny aktör bygger studentskrapan i Roslags-Näsby

29 januari 2019, kl. 08:40 - Stadsplanering & trafik

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2019 att godkänna överlåtelse av marköverlåtelseavtal mellan Prime Living AB och DGF Projektering AB. Det innebär att DGF Projektering AB är det företag som kommer att bygga studentlägenheter i Roslags-Näsby.

Kommunstyrelsens beslut att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Prime Living AB och DGF Projektering AB innebär att företaget blir ny byggaktör för anbudsområde 1C i Roslags-Näsby, den så kallade studentskrapan.

- Detaljplanen för Roslags-Näsby har nyligen vunnit laga kraft och under 2019 börjar de första bostäderna att byggas. Det känns tryggt att vi nu har en ny byggaktör klar för att bygga studentlägenheter i området och att tidplanen inte påverkats av överlåtelsen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att kommunen kommer att teckna tilläggsavtal med DGF Projektering AB om gestaltning, hållbarhetsarbete, praktiska överenskommelser om genomförandet med mera.

DGF kommer att bygga cirka 150 studentlägenheter. Företaget har sedan tidigare byggrätter för uppförande av studentbostäder, handel, hotell och skola i det nya området i Roslags-Näsby.

- Vi ser fram emot att bli en långsiktig aktör i området genom en aktiv och ansvarstagande förvaltning av hyresbeståndet. Vi är övertygade om att Roslags-Näsby kommer att utvecklas till en spännande, hållbar och dynamisk stadsdel där många nya och gamla Täbybor kommer att trivas i framtiden, säger Mattias Gunnarsson, projektledare DGF Projektering AB.