Nu börjar bostäderna att byggas i Roslags-Näsby

28 januari 2019, kl. 15:27 - Stadsplanering & trafik

Arbetet med att bygga de nya bostäderna i Roslags-Näsby, som är en del av den regionala stadskärnan, kan nu påbörjas. Området ska utvecklas med cirka 1400 nya bostäder, handel, vård, kontor, hotell, restauranger, caféer, förskola, skola och en stadsdelspark i en hållbar och kollektivtrafiknära stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur.

Detaljplanen för det nya området vann laga kraft den 21 december 2018 och i vår påbörjas arbetet med de första byggnaderna.

Sedan tidigare har större rivningsarbeten skett på den västra sidan av Roslags-Näsby station. Täby kommun har under 2018 gjort markarbeten och påbörjat utbyggnaden av gator och ledningsarbeten, något som kommer att fortsätta under 2019, samtidigt som hyreshuset Blåklinten samt stationshusen kommer att rivas.

Den nya stadsdelen kommer att växa fram med hållbarhet i fokus. Området är strategiskt beläget vid Roslagsbanan och är tänkt att bli en grön och varierad stadsdel med miljöcertifierade byggnader med grönska från gård till tak, handel, vård, kontor, hotell, restauranger, caféer, förskola, skola och en stadsdelspark. Bebyggelsen har smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan.

Området kommer att byggas av 18 byggaktörer och har ritats av 16 arkitekter. Totalt kommer cirka 1400 bostäder att byggas som flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder, studentbostäder och microbostäder.

- Roslags-Näsby är ett bra exempel på hur Täby kan utvecklas för invånare i alla åldrar. Stadsdelen kommer att erbjuda en trivsam stadsmiljö och sätta Täby på kartan för hållbara stadsdelar där byggnaderna är miljöcertifierade och där det tydliga hållbarhetstänket avspeglar sig i bland annat sedumtak, grönskande terrasser, innovativ dagvattenhantering och omtanke om den biologiska mångfalden. Här finns också möjlighet för ett aktivt socialt liv och det kommer att vara lätt att ta sig till och från stadsdelen i och med närheten till Roslagsbanan, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Roslags-Näsby

Läs mer om området