Om utbyggnaden

Roslagsbanan har tre linjer som trafikerar Täby. De utgår från Östra station och går till:

 • Kårsta
 • Näsbypark
 • Österskär

SL förstärker vissa sträckor med dubbelspår för att öka kapaciteten och turtätheten. Arbetet påbörjades 2010 och beräknas vara klart 2021. I Täby berör utbyggnanden sträckorna mellan:

 • Roslags-Näsby och Visinge
 • Hägernäs och Rydbokrossen
 • Täby kyrkby och Kragstalund

I samband med dubbelspårsutbyggnaden bygger Täby kommun broar, infarts- och cykelparkeringar samt gång- och cykelvägar som ansluter till det kommunala och regionala vägnätet. 

För mer information om utbyggnaden, störningar och trafik- och ersättningstrafik som ansluter till Roslagsbanans stationer och övrigt vägnät under dubbelspårsarbetet kontakta SL.

Arbeten längs Roslagsbanan

Här kan du läsa när Täby kommuns arbeten längs Roslagsbanan beräknas bli klara.

Österskärslinjen

2018

 • Ny bomanläggning över järnvägspåret för gående och cyklister mot Rönninge byväg.
 • Förstärkt gång- och cykelvägen längs E18 mellan Flygstigen och Arninge för att klara av tyngre trafik till koloniområdet.
 • Upprustad tunnel under E18 för ökad trevnad.
 • Ny tunnel vid Hägerneholmsanstalten för bil-, cykel- och gångtrafikanter under spåren.
 • Ny gång- och cykelväg mellan Hägernäs och Viggbyholms station.
 • Nytt spår mellan Vaxholmsvägen och Ullna kvarnväg.

2017

 • Ny bro för gående och cyklister över spåret vid Hägernäs station och en ny gång och cykelväg som ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen mot Arninge.
 • Ny gång- och cykelväg längs spåret vid Hägernäs station.

 

2020-2021

 • Arninge station  blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Här kommer resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus.

Kårstalinjen

2018

 • Ny gångfartbana på Östra Banvägen vid Roslags-Näsby centrum. Här möts bilar, cyklar och gående på gångtrafikanternas villkor.
 • Ny infartsparkering för cirka 100 bilar och 170 cyklar.
 • Första delen av en ny snabbcykelväg i Täby längs spåren på östra sidan.
 • Ny tunnel för gående och cyklister under järnvägspåret mot Vallentuna och Kista vid Åvaskolan.

2017

 • Ny gång- och cykelbro vid Centralvägen som ansluter till Ytterbyskolan och Täbys övriga vägnät.
 • Ny bro över spåren och perrongerna som binder ihop östra och västra sidan av Roslags-Näsby.

2018

 • Förbättring av bil, gång- och cykelväg längs Stockholmsvägen mellan Attundavägen och Turebergsvägen.

2017

 • En ny passage under nya spåret vid Tibble station och upprustning av gång- och cykelvägen på västra sidan av Stolpaskogen.
 • Ny gång- och cykeltunnel under spåret vid Tibble station.

2019

 • Grusparkering med cirka 60 parkeringsplatser, inbäddad i skogen, byggs under 2019. Parkeringen gör det lättare att nå Stolpaskogen och Visinge station.

2017

 • Ny gång- och cykelväg vid vändplanen på Djäknevägen genom Stolpaskogen till Visinge station.
 • Ny gång- och cykelbro över spåret till Stolpaskogen.

2019–2021

 • 1 300 meter nya och ombyggda gång- och cykelvägar.
 • Jarlabankes väg grävs ner vid järnvägsspåren. Gående och cyklister behöver inte passera spåret och är avskilda från biltrafiken.
 • Två nya gång- och cykeltunnlar byggs under järnvägen. En vid Hembergavägen och en vid Lokevägen.

Viktiga datum

 • Planerad avstängning av Roslagsbanan från Täby kyrkby och norrut mot Vallentuna och Kårsta 25e juni till 16e oktober.

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Läs mer på www.sll.se/roslagsbanan