Första byggbodarna är på plats i nya stadsdelen Täby park

10 augusti 2018, kl. 16:28 - Stadsplanering & trafik

Nu har förberedelserna börjat i Täby park för den första inflyttningen som beräknas till 2020. En del sprängningsarbeten är redan igång och jordmassor kommer att schaktas. I början på augusti fälls träd längs med E18.

-Det är väldigt roligt att kommunens nya stadsdel börjar byggas. Det har varit många år av planingering vid skrivborden som nu börjar synas i området, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Markägaren Täby Park exploatering AB, TPAB, har satt upp byggbodar i området åt sina entreprenörer så att de ska kunna sätta igång att bygga gator och torg i nya stadsdelen. TPAB har bland annat startat med en del sprängningsarbeten.

Tar bort kabelflis

Täby kommun har under sommaren tagit bort kabelflis som lagts under en träningsbana för hästar på kommunens mark som Täby galopp hyrde tidigare. Kabelflisen skulle göra träningsbanan stabilare för hästarna att springa på men den innehöll vissa föroreningar så marken behöver renas.

Trädfällning längs E18

En del träd kommer att fällas för att ge plats åt de nya kvarteren som ska ligga på området och för det bullerplank som sätts upp mot E18. Röjningen av buskar och sly startade i mitten av juli och maskinarbetet sker i början av augusti och pågår ett par veckor. Därefter ska stubbarna brytas ned och tas om hand vilket tar ytterligare några veckor.

Trädfällningen anpassas till fågelhäckningssäsongen så att fågelungarna hunnit lämna sina bon i tid.

-Nu pågår en hel del förberedelser i marken för att lägga ned nya ledningar, bygga gator och bostäder och verksamheter. Under 2019 kommer vi så småningom börja ana stommar till de hus som byggs i de allra första kvarteren, säger Anna Haraldsson, kommunens projektchef i Täby park.

Normalt tar det ungefär två år att bygga gator och hus så första inflyttningen är beräknad till 2020.