Staden på landet – förslag till ny översiktsplan för Täby 2050

1 februari 2021, kl. 10:21

Nu pågår samråd om Täbys nya översiktsplan. Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och beskriver hur kommunen ska utvecklas på lång sikt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid.

Utvecklingen ska ske med kvalitet och genom omsorgsfull planering för attraktiva och trygga miljöer för boende, företagare och besökare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Samrådet pågår mellan 1 februari och 7 mars. Under samrådet finns möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen presenteras i en digital plattform. Det är också möjligt att ladda ner en utskriftsbar version (pdf). 

Mer information om hur du tar del av översiktsplanen och lämnar synpunkter.