Samråd om detaljplan för äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1 i Näsbypark

14 maj 2020, kl. 13:11 - Stadsplanering & trafik

Nu pågår samrådet för detaljplaneområdet Tornugglan 1 i Näsbypark. Detaljplaneområdet ligger på Näsby Allé i Näsbypark. Idag finns vårdboendet Allégården där. Förslaget till detaljplanen möjliggör för ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1.

Syftet med förslaget till detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldrecenter inom fastigheten Tornugglan 1. Äldrecentret ska innehålla olika typer av boendeformer och bostäder för seniorer.

I förslaget till detaljplan ingår också intilliggande kommunägd mark.

Samråd om planförslaget

Hela förslaget till detaljplan samt utredningar finns presenterade på kommunens webbplats. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet pågår mellan den 5 maj 2020 och 2 juni 2020.

Du kan också ta del av förslaget till detaljplan i Täby kommunhus på Esplanaden 3.

Förslag till detaljplan för fastigheten Tornugglan 1 i Näsbypark.