Samråd för utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet vid Såstaholms konferensanläggning

3 december 2019, kl. 08:27 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger vid nordvästra delen av Täby kommun, strax söder om Vallentunasjön och omfattar fastigheterna Såsta 3:5 och 3:7. Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten Såsta 3:5.

Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten Såsta 3:5. Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull bebyggelse inom området, kulturmiljö och landskapsbild.

Ta del av planförslaget

Planförslaget finns att läsa på kommunens webbplats. Du kan också besöka kommunhuset på Esplanaden 3 eller huvudbiblioteket på Biblioteksgången 13, här finns planförslaget presenterat. På webbplatsen finns möjlighet att lämna synpunkter mellan 3 december 2019 – 8 januari 2020. Du kan också skicka synpunkter till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange namn och adress samt Dnr SBN 2019/82-20.


Planförslaget

Öppet hus

Passa på och ställ frågor om planförslaget till politiker och tjänstepersoner på öppet hus den 18 december 2019 klockan 18.00–20.00. Från Täby kommun deltar tjänstemän från stadsbyggnadskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Plats: Såstaholm hotell & konferens
Adress: Såstaholms allé 12