Samråd – skola i kvarteret Fräsen 2 i Nytorp

2 april 2019, kl. 08:01 - Stadsplanering & trafik

Mellan den 2 - 23 april 2019 pågår samråd för ny detaljplan för kvarteret Fräsen 2 norr om Centralvägen i Nytorp. Den nya detaljplanen möjliggör för skolverksamhet och utökad byggrätt för idrottshall.

I den nuvarande detaljplanen S104 för området kan marken användas till industri. Den nya detaljplanen för området skulle möjliggöra för skoländamål och utökad byggrätt för idrottshall.

Idag bedrivs skolverksamhet med cirka 350 elever i årskurs 4-9 på platsen. Verksamheten har ett tidsbegränsat bygglov därför ses möjligheterna över kring en uppdatering av detaljplanen för att möjliggöra för fortsatt skolverksamhet och utökad byggrätt för idrottshall.

Ta del av planförslaget

På kommunens webbplats kan du läsa hela planförslaget. Planförslaget finns även att läsa i Täby kommunhus på Esplanaden 3 och på Näsbyparks bibliotek på Eskadervägen 2-4 i Näsbypark.

Planförslaget

Under samrådet kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Synpunkterna lämnas mellan den 2 april till och med den 23 april 2019.