Nu finns ett planförslag för del av fastigheter inom Ensta ute för granskning

29 maj 2018, kl. 11:29 - Stadsplanering & trafik

Planområdet berör ca 350 villafastigheter inom del av Ensta som regleras med en gammal och omodern detaljplan.

Planen syftar till att bekräfta den befintliga bebyggelsen som finns inom området och samtidigt medge en viss utveckling av området.

Ta del av planförslaget

Nu kan du se planförslaget i kommunhusets entré, Esplanaden 3, i Täby centrum. Du kan även hitta handlingar här på hemsidan.

Planförslaget för del av fastigheter inom Ensta.

Granskningstid: 28 maj – 18 juni 2018.