Trafikplatsen i Roslags-Näsby i fullt bruk

7 december 2018, kl. 13:43

Trafikplatsen i Roslags-Näsby som moderniserats i drygt två år har redan öppnat i små steg. Den 19 december är stora delar färdiga.

Ombyggnaden av trafikplatsen har pågått sedan hösten 2016 och syftet är att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för cyklister, bilister, kollektivtrafikresenärer och gående. Under projektets gång har trafikplatsen öppnat successivt. Biltrafiken kan nu trafikera den östra och västra rondellen, bron över E18 samt förlängningen av Täby allé.

Norra filen över E18

För att färdigställa den nya bron har nu även norra körfältet öppnats för trafik.

Flytt av busshållplats

Den 10 december flyttar den nuvarande busshållplatsen vid E18 i södergående riktning till en ersättningshållplats vid Grindtorpsvägen/Grindtorpshallen, som kartan visar nedan. Den 19 december flyttar den till ett nytt läge vid E18.

Trafikplatsen börjar användas fullt ut

Den 19 december kommer trafikplatsen i stora delar vara färdig och även nedan tas i bruk:

  • Avfarten från E18 i södergående riktning
  • Bussgatan på E18 i södergående riktning
  • Gång- och cykelbanan under tunneln och övriga nya gång- och cykelvägar

Samtidigt stänger den tillfälliga avfarten i södergående riktning in till Grindtorpsvägen.

-Vi är många som länge har tyckt att trafikplatsen varit krånglig att ta sig fram i. När den byggdes hade vi färre bilar och vänstertrafik. Nu blir det inte bara enklare att köra bil här, utan också att gå, cykla eller byta buss. Trafiken kommer flyta mycket bättre från och med den 19 december, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Finjusteringar

Även om trafikplatsen anses klar den 19 december kommer en del arbeten fortsätta. Det handlar om mindre markarbeten, planteringar och annan finjustering som kommer att bli klart efter årsskiftet.