Lämna dina synpunkter på detaljplanen Husmodern 6

15 februari 2021, kl. 15:14 - Stadsplanering & trafik

Det är nu möjligt att lämna kommentarer på detaljplanen Husmodern 6 som är ute på samråd sedan den 12 februari.

Förslaget ger möjlighet till att pågående förskoleverksamhet kan fortgå. Utöver att bekräfta förskoleverksamheten syftar planen till att säkerställa att eventuella framtida bebyggelser anpassas till den omkringliggande bebyggda miljön.

Ta del av planförslaget

Under rådande omständigheter och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller Täby kommun inte ett öppet samrådsmöte för allmänheten, istället finns handlingar på taby.se/husmodern6.

Digitalt planförslag 

Läs planhandlingarna i Täby kommunhus, Esplanaden 3

Frågor?

Kontakta ansvarig planarkitekt Sofi Tillander måndag till fredag 09.00-15.00 samt torsdag den 18 februari mellan 16.00-19.00.

Samrådstid: 12 Februari – 28 februari 2021