Granskning av detaljplan Hästen 4 i Täby park

30 april 2021, kl. 09:52 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger i den östra delen av Täby park, mellan de två första detaljplanerna som antogs i januari 2018. Planområdet gränsar i öster mot Bergtorpsvägen och i söder mot E18.

Syftet med detaljplanen är att fortsätta utbyggnaden av Täby parks nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenvåningen, offentlig service i form av en förskola samt en kontorsvolym i anslutning till Boulevarden och Bergtorpsvägen.

Granskning pågår mellan 30 april–17 maj 2021.

Ta del av planförslaget

Planförslaget finns på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planförslaget finns presenterat.

Planförslag Hästen 4

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 17 maj 2021 till Täby kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller sbn@taby.se. Ange diarienummer SBN 2019/59-20.

Synpunkt Hästen 4 m.fl

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.


Granskningstid: 30 april–17 maj 2021