Granskning av detaljplan för Strömmingen 1-7 med flera

23 maj 2019, kl. 14:43 - Stadsplanering & trafik

Strömmingen 1-7 med flera i Ella gård ligger mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan. Området ska utvecklas med fler bostäder, fler arbetstillfällen, mer service och bättre gångvägar.

Mellan den 23 maj – 13 juni pågår granskning. Det innebär att förslaget till detaljplan finns tillgängligt och invånare, företag och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna kan lämnas via ett formulär på kommunens webbplats, via e-post eller post. Läs mer om hur du lämnar synpunkter.

Välkommen till dialog

Den 10 juni bjuder kommunen in till öppet hus. Då får du möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner som informerar och svarar på frågor om detaljplanen för Strömmingen 1-7 med flera. Du kan också lämna dina synpunkter på hur området ska utvecklas.

Måndag 10 juni klockan 18.00-20.00 i Täby kommunhus

Läs mer om förslaget till detaljplan för Strömmingen 1-7 m.fl. i Ella gård.