Granskning – utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet vid Såstaholms konferensanläggning

14 maj 2020, kl. 13:28 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger vid nordvästra delen av Täby kommun, strax söder om Vallentunasjön. Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten Såsta 3:5.

Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse i den nordvästra delen av fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull bebyggelse inom fastigheten, kulturmiljö och landskapsbild. Planområdet omfattar Såsta 3:5 och 3:7.

Granskning pågår mellan 5 maj 2020 och 2 juni 2020.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planförslaget finns presenterat.

Till planförslaget för Såsta 3:5 och 3:7.