Granskning – skola i kvarteret Fräsen 2 i Nytorp Ny sida

29 oktober 2019, kl. 08:57 - Stadsplanering & trafik

Mellan den 29 oktober och 19 november 2019 pågår granskning för ny detaljplan för kvarteret Fräsen 2 norr om Centralvägen i Nytorp. Den nya detaljplanen möjliggör skola och kontor med en utökad byggrätt som möjliggör en idrottshall.

I den nuvarande detaljplanen S104 för området kan marken användas till industri. Den nya detaljplanen möjliggör skolverksamhet och utökad byggrätt för en idrottshall.
Idag bedrivs skolverksamhet med cirka 350 elever i årskurs 4-9 på platsen. Verksamheten har ett tidsbegränsat bygglov och för att möjliggöra fortsatt skolverksamhet på platsen behöver en ny detaljplan upprättas. I samband med ny detaljplan utökas byggrätten för att också möjliggöra en tillbyggnad av en mindre idrottshall.

Ta del av planförslaget och lämna synpunkter

På kommunens webbplats kan du läsa hela planförslaget och lämna synpunkter. Planförslaget finns även att läsa i Täby kommunhus på Esplanaden 3 och på Näsbyparks bibliotek på Eskadervägen 2-4 i Näsbypark. Mellan den 29 oktober-19 november 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Planförslaget