Granskning – bekräftad markanvändning inom fastigheten Markan 1, Hägernäs

1 mars 2021, kl. 08:08

Planområdet ligger på Flygvillevägen i Hägernäs strand och inrymmer idag olika verksamheter, kontor och bostäder. Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig markanvändning inom fastigheten Markan 1.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta den pågående användningen inom fastigheten Markan 1 som nyttjas för bostäder och blandade verksamheter, exempelvis kontor, gym och hunddagis. Planen syftar även till att bibehålla kulturhistoriska värden inom fastigheten.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här på kommunens webbplats eller besök Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planförslaget finns presenterat.

Till planförslaget.