Esplanaden snart klar

10 oktober 2017, kl. 15:02 - Stadsplanering & trafik

Esplanaden är den väg som binder ihop Täby torg med Attundavägen. Snart är den färdig men ännu återstår lite arbete.

Under året har arbetet med Esplanaden pågått och när björkar och rönnar har kommit på plats kan vi börja se hur Esplanaden kommer att se ut när den är färdig.

Kvar återstår lite arbete och från och med den 23 oktober kl. 06.30 kommer Esplanaden därför att stängas av för att arbetet ska kunna ske. Det betyder att ingen fordonstrafik är tillåten på Esplanadenfram till dess att beläggningsarbetet är färdigt vilket beräknas vara den 10 november.

I samband med det kommer även att vara mycket begränsad framkomlighet på Attundavägen med anledning av asfaltering.

Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå och är tacksamma för visad hänsyn till de som utför arbetet på vägarna.