Dialog om utveckling av Trädgårdsmästaren 1 m.fl. i Ella gård

12 oktober 2020, kl. 07:10 - Stadsplanering & trafik

I oktober bjuder Täby kommun in till dialogträff om detaljplanen för Trädgårdsmästaren 1 m.fl. i Ella gård. Träffen arrangeras utomhus och ger möjlighet för invånare att ställa frågor och lämna förslag på idéer kring området.

Dialogträffarna planeras att genomföras lördagen den 17 oktober och onsdagen 21 oktober 2020. Syftet med dialogträffen är att ta del av tankar och idéer kring hur området kan utvecklas i framtiden. Under träffen finns möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstepersoner på Täby kommun. De tankar och idéer som dyker upp kan bli en del av den kommande detaljplanen för området.

- Förhoppningen med den tidiga dialogen är att få ta del av invånarnas tankar och förslag på hur området kan utvecklas. Det är viktiga inspel för att Täby ska fortsätta vara en attraktiv kommun samtidigt som utvecklingen sker varsamt och med kvalitet, säger Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Dialogträff utomhus
På grund av den rådande pandemin kommer dialogen genomföras utomhus i detaljplaneområde i Ella gård samt med ett begränsat antal platser med föranmälan. Beroende på hur många deltagare som anmäler sig kan ytterligare tillfällen komma att arrangeras. Dialogen planeras genomföras lördagen den 17 oktober samt onsdagen den 21 oktober 2020. Du anmäler ditt deltagande via formulär här på kommunens webbplats.

Anmäl ditt deltagande