Dialog om utveckling av Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. i Hägernäs

22 juni 2020, kl. 10:18 - Stadsplanering & trafik

I september bjuder Täby kommun in till en dialogträff utomhus för att ta del av Täbybornas tankar och idéer kring detaljplanen för Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. i Hägernäs.

Syftet med dialogträffen är att ta del av tankar och idéer kring hur området kan utvecklas.

På grund av den rådande pandemin kommer dialogen genomföras utomhus intill detaljplaneområdet i Hägernäs samt med ett begränsat antal platser med föranmälan. Beroende på hur många deltagare som anmäler sig kan ytterligare tillfällen komma att arrangeras. Dialogen planeras genomföras den 10 september 2020.

Mer information om dialogen och anmälningsförfarandet kommer publiceras på kommunens webbplats i augusti. 

Eventuella förändringar kring upplägget kan förekomma för att på bästa sätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om planläggningen.