Dialog och rundvandring - Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. i Hägernäs

24 augusti 2020, kl. 09:12 - Stadsplanering & trafik

Den 10 september klockan 15.00 och 17.00 bjuder Täby kommun in till dialog och rundvandring i området där detaljplanen för Fenan 1 och Flygkompassen 1 m.fl. i Hägernäs tas fram.

Under rundvandringen i området finns möjlighet att ställa frågor om hur området kan utvecklas i framtiden. De tankar som dyker upp kan bli en del i den framtida detaljplanen för området. Rundvandringen beräknas ta cirka två timmar.

- Täby ska utvecklas varsamt och med kvalitet för att fortsätta vara en attraktiv kommun. Viktigt är också att ta tillvara på de tankar och funderingar som invånare har när ett område utvecklas. Vår förhoppning är att kunna fånga upp synpunkter från invånare med just en tidig dialog, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det finns två tillfällen för rundvandring den 10 september. Det första tillfället är klockan 15.00 och den andra klockan 17.00.

Förutsättningarna för dialogträffen kan komma att förändras i och med den rådande pandemin. Dialogen kommer utföras utomhus och kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om dialogträffen och samlingsplats kommer att skickas till deltagarna i början av september via e-post. Anmäl ditt deltagande via länken nedan.

Till anmälan för rundvandring.

Läs mer om planläggningen av området.